Privacy statement

  • Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
  • Van Wijnen Groep houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  • Op de websites van Van Wijnen Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.
  • U treft op de sites van Van Wijnen Groep mogelijk links naar andere sites aan. Van Wijnen Groep kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
  • Van Wijnen Groep kan uw persoonsgegevens verstrekken aan andere geselecteerde partners van Van Wijnen Groep wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.
  • Van Wijnen Groep kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractienivo (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).
  • Door u aan te melden geeft u Van Wijnen Groep toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van nieuwbouw-gerelateerde onderwerpen waaronder maar niet uitsluitend nieuwbouwprojecten en beurzen. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
  • Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@vanwijnen.nl
  • Dit Privacy Statement van Van Wijnen Groep kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement

Disclaimer

Van Wijnen Groep besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Van Wijnen Groep niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Van Wijnen Groep dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Van Wijnen Groep verstrekt door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Van Wijnen Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Van Wijnen Groep alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Van Wijnen Groep is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Van Wijnen Groep kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website met de daarbij getoonde impressies mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Rechten zijn aan deze informatie niet te ontleden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Van Wijnen Groep.

© Van Wijnen