Aardbevingsbestendig wonen

In Nederland is in het Bouwbesluit wettelijk vastgesteld hoe er veilig gebouwd moet worden. Aardbevingsbestendig bouwen is nog niet opgenomen in deze wetgeving. 

Echter, naar aanleiding van de aardbevingen in Noordoost-Groningen van de laatste jaren is dit veranderd. In februari 2015 heeft een commissie van deskundigen (de NEN-commissie) hiervoor een ontwerp richtlijn opgesteld. Dit is de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR 9998:herzien juni 2017) aardbevingen. In deze NPR zijn veiligheidsniveaus en waarden voor de aardbevingsbelasting voor gebouwen opgenomen. Deze NPR is gebruikt om te berekenen hoe sterk de constructie van een woning moet zijn, om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnorm.

Deze veiligheidsnorm is bedoeld om de kans op slachtoffers als gevolg van instorten van een woning te beperken. De woningen in het project De Kleine Hortus voldoen aan deze NPR-norm.

Deel pagina